Tags

, ,

I kristider så diskuteras det ofta hur mycket mer pengar det ska läggas på försvar och militärupprustning. Ett viktigt ämne som ofta glöms bort i debatten är just maten.

Idag vet vi att Sveriges självförsörjandegrad vid normala förhållande är nere på 50 procent. Vi vet också att om det skulle bli kris och gränserna av någon anledning skulle stängas så tar dagligvaruutbudet slut på ca 48 h och butikerna skulle inte klara att hålla med andra matvaror mer än ca 1-2 veckor. Till detta ska tilläggas att förr hade försvaret bunkrar med mat utplacerade på olika ställen ifall kriser skulle uppstå. De finns inte heller kvar. Denna fråga måste alltså upp på den politiska agendan och det måste göras en plan för att säkerställas! På precis samma sätt som det görs en plan för försvaret.

Jag tycker att det är ytterst blåögt att tro att det troligen löser sig och att vi säkert kan byta varor med andra länder om denna situation skulle uppstå. Våra grannländer kommer sannolikt också stå inför samma problematik om detta uppstår och då har de fokus på att hjälpa sina egna först precis som Sverige kommer att ha.

På ett sätt är det fint att vi inte behövt tänka på det här tidigare men i en värld som blir alltmer orolig så är detta ett ytterst viktigt område att diskutera. Dessutom anser jag att det alltid borde finnas en plan för matförsörjningen i det egna landet oavsett världsläget. Det behöver inte vara någon större världskris som drabbar oss utan kan faktiskt också orsakas av en kraftig storm som vi hade häromdagen eller av ett längre elavbrott som gör att kylar med mera stängs ner.

Detta i kombination med en livsmedelstrategi som ännu (!) dröjer från regeringshåll gör det svårt för våra bönder att veta hur de ska satsa och gör i värsta fall att en del får avveckla sin verksamhet. Att en grisbonde i veckan slutar eller att våra mjölkbönder fortfarande går på knäna är heller inga positiva nyheter så nu är det dags för regeringen att kavla upp armarna och ta tag i denna fråga innan det är för sent!

Nästa torsdag skriver jag om hur du själv kan bunkra mat smart hemma så att du och din familj klarar er under en kortare tid.