Moderator och föreläsare.

Sofia är en uppskattad föreläsare och moderator. Hon håller taktfast i föreläsningar och föredrag i frågan där hon ofta lyfter vikten av att välja lokal mat utifrån ett hälso- och försörjningsperspektiv. På ett pedagogiskt sätt lär du dig att äta mer naturligt. Anlitad som moderator i olika sammanhang har hon framgångsrikt lett både utfrågningar och paneldebatter med organisationer och politiker i frågan.