Sofia är även musiker och har ett projekt som heter Den Lokala Musiklunchen. Se nedan för mer information.

PROJEKT

Projekt Den Lokala Musiklunchen

Jag har nyligen jobbat med ett projekt som heter Den Lokala Musiklunchen där vi arrangerar en trevlig lunch baserat på lokala råvaror och musik från lokala artister.

KUND

Jönköpings Kommun

SYFTE

Främja våra lokala mathantverkare och råvaror

PROJEKTLEDARE

Sofia Alriksson