Matdebatt

Mat och Offentlig upphandling

Vi har förstklassiga råvaror och är ett av de länder i världen med högst djurskyddskrav. Till det ska läggas att vi också är land som använder lite antibiotika till våra djur och endast när de är sjuka och inte i förebyggande syfte som många andra länder gör. Faran med antibiotikaresistens har jag skrivit om tidigare och kort sammanfattat kan jag säga att en överkonsumtion av antibiotika är skadligt för hela samhället och kan på sikt slå ut botemedel mot många allvarliga sjukdomar. Det spelar ingen roll om det är djuren som får för mycket av det eller om det är vi människor.

Varför ska vi då importera mat (kött) som är producerat under sämre förhållanden och som sedan serveras i våra skolor, äldreboende mm?
Svaret är: För att det finns något som kallas Offentlig upphandling. Offentlig upphandling innebär att när en myndighet ska köpa in varor eller tjänster så ska detta göras med utgångspunkt för att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden samt främja kostnadseffektiv användning av skattemedlen. Upphandlingen ska vara objektiv och transparent och lojalitet mot landets egna leverantörer får inte ges! Detta finns för att t.ex. främja fri rörlighet inom EU. Jag tycker det är en bra grundtanke men med hänsyn till det jag skrivit ovan om mat och kött ser jag det som en märklig regel i detta sammanhang.

I februari 2014 gjordes det en regeländring som innebär att inköparen får uppskatta kvalitén på varan istället för att behöva välja det billigaste alternativet. Fredrik Federley, Marit Paulsson m.fl. uppmärksammar detta på ett bra och tydligt sätt i gårdagens Svenska Dagblad. ( Läs hela deras artikel här: Svensk mat ska inte väljas bort). De vill att det nya regelverket ska komma igång och gälla snabbare. Jag kan inte annat än att hålla med dem, visst är det en självklarhet att de krav som ställs på våra svenska producenter även ska beaktas när en myndighet gör en offentlig upphandling!

När jag är ute och pratar med lokalproducenter är detta något som dyker upp ofta i våra samtal. Vi har så många duktiga lokalproducenter här ute i vårt avlånga land. Låt de få leverera sina fina råvaror och kvalitén på maten kommer att höjas avsevärt. Så det så!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *