Matdebatt

För grisarnas och vårt ryktes skull

Det har lämnats in en ansökan till jordbruksverket från svenska grisföretagare för att få sitt djuromsorgsprogram omprövat till ett kontrollprogram. Om det går igenom innebär det att de företag som är anslutna till programmet får lov att bryta mot djurskyddslagen på vissa punkter. Bland annat kan de då få tillåtelse att fixera suggorna medan de föder samt under de första fem dagarna efter födseln!!! Jag blir så upprörd när jag läser denna nyhet! På ställen där detta genomförs visar forskningen på en oerhörd ökad stress samt försämrade modersegenskaper hos suggorna.

Någonstans har jag läst att grisar är oerhört smarta djur och att utsätta dem för detta är inget annat än djurplågeri. Sådant kött vill inte jag köpa och dessutom skulle det vara väldigt tråkigt om vårt svenska starka djurskyddskrav börjar fallera och inte längre är något att skryta med. Skriv på djurens rätt protestlista nu du också för grisarna och vårt ryktes skull:

http://www.djurensratt.se/engagera-dig/blixtaktioner/godkann-inte-kontrollprogrammet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *