Det är kris för de svenska mjölkbönderna!! Det beror bland annat på att världsmarknadspriserna för mjölk har sjunkit under en längre tid, EU:s sanktioner mot Ryssland som lett till ett ryskt importstopp samt att Arla har sänkt bönders ersättningen sju gånger under ett och samma år, (samtidigt som det tydligen var samma pris för mjölken i butiken(!)). Den 15 januari hölls ett möte i riksdagen om ”mjölkkrisen”. En kristdemokrat föreslog att en ”Mjölkkriskommission” skulle tillsättas för att lösa problematiken och centerpartiet har dragit igång en kampanj som handlar om att de handlare som vill höja priset på mjölken med en krona ska kunna göra det. Höjningen ska gå oavkortat tillbaka till mjölkbonden. Kommission eller kampanj i all ära för krisen är akut och något måste göras nu. Åtskilliga mjölkbönder uttalar sig om det kritiska läget där det är svårt att ta ut en skälig lön och framtidstron vacklar. Undersökningar som har gjorts bland konsumenter om att betala mer för svensk mjölk har fått oerhört positivt gehör OM man vet att höjningen går direkt tillbaka till bönderna. Vad kan vi som konsumenter göra då? -Fortsätta att köpa svensk mjölk och för er som inte gör det: Tänk om! Sverige har höga djurskyddskrav och den mjölk som producenterna levererar är av mycket hög kvalité. För visst vill väl du som jag kunna gå på Ko-släpp i framtiden och åka förbi hagar med betande kor på somrarna? I så fall är det dags att: Stödja en svensk mjölkbonde nu!