Det har startats en namninsamling mot GMO vilket jag tycker är lysande. Det är fyra medborgare som startat sidan för att visa att vi är många som är emot Genmodifierade organismer. Huvudsyftet är att samla in många namn och sedan inleda en dialog med beslutsfattare vilket är helt rätt väg att gå. Det här är en oerhört viktig fråga för människan, djuren, naturen och framtiden! Skriv på och visa att du har tagit ställning här:

http://f4.nu/gmo-fritt-sverige/