2015 är året då jag växlar upp företaget som ni kunnat läsa i början av januari. Jag tar ett första steg nu och testar att blogga en gång varje dag i en månads tid. Tidigare har jag bloggat var tredje dag (förutom helgen) vilket har passat mig väldigt bra men nu är det alltså dags att växla upp ytterligare. Dels beror det på att jag själv ska få testa hur det känns och dels beror det på att ibland har jag mött människor som undrat om jag lagt ner bloggen (!?). Dessutom har jag faktiskt under några veckors tid känt att jag haft mer att skriva om än det jag har fått in på mina tre bloggdagar. Jag är en person som hellre efterfrågar kvalitet än kvantitet och det tycker jag mig ha kunnat leverera med färre inlägg men kanske blir mitt flöde bättre med fler. Ni anar min kluvenhet till detta och just därför utformar jag det som ett test. Om jag känner efter en månads tid att det inte kommer fungera i längden då utformar jag bloggandet på ett annat sätt. Så nu vet ni. Välkomna att hänga med!