Matdebatt

Ekologisk odling får sig en känga

Holger Kirchmann som är professor på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har tillsammans med professorerna Lars Bergström samt Thomas Kätterer samt Rune Andersson som tidigare var programchef på samma enhet har slagit fast att:

Ekologisk odling halverar skördarna, detta är ohållbart på lång sikt och leder till svält” 

De menar vidare att de ekologiska skördarna gått ner med 30-60 procent och att det skulle behövas 4,3 miljoner hektar åkermark mot dagens 2,6 miljoner hektar åkermark för ett helt ekologiskt jordbruk.

Det sistnämnda är siffror jag har hört tidigare men citatet ovan tycker jag är taget ur luften. Till det måste tilläggas hälsoaspekterna och näringsämnena i råvarorna. Det har i studier framkommit att ekologiska råvaror har högre näringsinnehåll än konventionellt odlat samt att olika gifter från bekämpningsmedel i stort sett är obefintliga i dessa produkter. Däremot kan man diskutera ekologiskt i en helt annan bemärkelse. För ur miljösynpunkt använder många ekologiska bönder mer diesel än konventionella jordbrukare med tanke på att de bekämpar ogräset mekaniskt istället för att spruta med bekämpningsmedel och dessutom blir skördarna mindre.

Svensk konventionell odling använder tillexempel tio gånger så lite bekämpningsmedel vid äppelodling som andra länder på kontinenten. Därför anser jag att det är bättre att köpa ett svenskt konventionellt odlat äpple än ett importerat. Dessutom anser jag också att de utsläpp som uppstår av den frukt som fraktas hit som ekofrukt är sämre att köpa. Jag tycker fortfarande inte att man ska sätta ekologiskt mot närodlat. Båda vill bidra till samma syfte och det bästa vore om de kunde lära av varandra.

Fram för eko och närproducerat på samma gång!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *