Det är inte längre priset som ska behöva styra vid en offentlig upphandling för kommuner och myndigheter. En ny EU-lagstifning ger mer makt åt inköparna vilket gör det möjligt för skolor och äldreomsorg att köpa in mer ekologisk mat. Den glädjande nyheten läser jag i dagens tidning och även om en förskola som har tagit detta till sig. Nästan 70 procent av deras mat är ekologisk. Äntligen har det kommit en lag som inriktar sig på kvalité och hälsa istället för pris. Hurra säger jag! Det var en trevlig måndagsnyhet. Hoppas nu att fler förskolor/skolor och äldreboenden följer Vättersnäs förskolans exempel!